De afkomst, betekenis en schrijfwijze van het woord "Kenpo"
Waar komt het woord Kenpo vandaan?

Om uit te kunnen leggen waar het woord Kenpo vandaan komt, is enige uitleg over de Chinese en Japanse taal noodzakelijk. Chinees en Japans zijn talen die uit ideogrammen bestaan. Dat betekent dat in principe de woorden worden gevormd door een plaatje dat uitbeeld wat het betekent. Door de eeuwen heen zijn echter de plaatjes steeds iets aangepast (zeg maar verbasterd) waardoor slechts in uitzonderlijke gevallen nog iets van het oorspronkelijke herkenbare plaatje over is.

De eersten die op de hiervoor genoemde wijze gingen schrijven, waren de Chinezen. De oudste overblijfselen van Chinees schrift dateren uit de Shang-dynastie, die van 1750 - 1040 voor Christus China beheerste. Pas in de 5e eeuw na Christus werden de Chinese karakters via Korea in Japan geÔntroduceerd, waar voor die tijd geen schrift bestond. De Japanners noemden het schrift "Kanji". Net als in het Chinees beschikt het Japans over vele duizenden karakters. Om de krant te kunnen lezen, moet een Japanner tussen de 2000 en 3000 karakters kunnen lezen.

De Japanse regering heeft van al die karakters er 1945 aangewezen als "Kanji voor dagelijks gebruik". Worden ze in onderlinge combinatie gebruikt dan geven de Kanji een uitgebreide taal die de Japanners in staat stelt niet alleen onderling te communiceren maar ook met hen die Chinees lezen en schrijven, daar waar een dialect anders een onoverkomelijke hindernis zou zijn.

Toen de Japanners de Chinese schrijfwijze overnamen, namen ze voor een deel ook de uitspraak van de karakters over. Er werden echter ook karakters verbonden aan oorspronkelijke Japanse woorden die al bestonden. Hoewel een Chinees dus wel alle Japanse Kanji kan lezen, wil dat nog niet zeggen dat hij een Japanner ook kan verstaan.

Een complicerende factor is dat de Japanners niet hebben volstaan met Kanji. Waar het Chinees namelijk geen werkwoordvervormingen, meervouden of geslachten van woorden kent, kent het Japans die wel, waardoor de Japanners gedwongen waren een oplossing te zoeken. Daarom heeft men in Japan een tweetal extra alfabetten gecreŽerd (Hiragana en Katakana) waarvan de karakters klanken representeren en die aan Kanji-karakters kunnen worden toegevoegd.

Hieronder bij de tekenis van het woord Kenpo zal blijken dat de karakters die staan voor Kenpo zowel in het Chinees als in het Japans hetzelfde betekenen, maar dat ze in China worden uitgesproken als Chuan Fa, en in Japan als Kenpo. Het woord Kenpo komt dus uit Japan.

Wat betekent het woord Kenpo?
Kobushi, het Japanse woord voor "vuist" heeft dus dezelfde betekenis in China, waar het woord zou worden uitgesproken als C'hun of Quen of Chuan. Maar iedereen die Chinees leest zou nevenstaand Japans Kanji herkennen als "vuist".
Andere Kanji als Ho of Po hebben niet zo'n exacte betekenis, maar worden vertaald als wet, wetmatigheid, doctrine, reden of methode. In China zegt men "Fa".
Worden de Kanji voor Kobushi en Ho gecombineerd, dan ontstaat niet het woord Kobushi-Ho, maar Kobushi wordt dan Ken zoals in Kenpo en de letterlijke vertaling is dan vuistwet, vuistmethode of weg van de vuist. Volgens een Chinees staat er "Chuan Fa".
Kenpo is derhalve een Japans woord dat in feite bokser of vuistvechter betekent en heeft ook een connectie met een vorm van Chinees boksen en de Boksersopstand. In Japan wordt daarvoor het woord Kenpi gebruikt. Toch is van geen enkele Chinese bokser bekend dat hij het woord Kenpi gebruikte, omdat Chinezen geen Japanse woorden gebruiken.
Wat is de correcte spelling?

Er is heel wat te doen over de correcte schrijfwijze van de term Kenpo. Moet de letter "M" gebruikt worden of de letter "N".

Men raadpleegde daarvoor de Leidse universiteit en daar kwam een niet geheel bevredigend antwoord uit. Japanse woordenboeken zijn eveneens niet altijd standvastig in het gebruik van deze twee letters. Wie de Japanese-English Character Dictionary van Nelson raadpleegt komt de letter "M" tegen. Raadpleeg daarentegen Kenkyusha's New Pocket Japanese-English Dictionary en de "N" voert de boventoon.

Na eigen onderzoek werd tot de volgende conclusie gekomen:

Het enige correcte antwoord is:

Kenpo wordt geschreven als "KeNpo" en uitgesproken als "KeMpo".

Ten eerste moet daarbij worden vermeld dat de transliteratie van het ene schrift naar het andere per definitie een benadering is en eigenlijk nooit exact kan worden opgevat. Met name als er meerdere partijen tegelijkertijd werken aan het schrijven van woordenboeken (zoals in dit geval de Japanners en de Engelsen) er verschillen van mening ontstaan. In dit geval zijn er echter wel een aantal argumenten te noemen voor de stelling dat het "Kenpo" moet zijn en geen "Kempo".

Allereerst is daar de hiervoor al genoemde keuze tussen de twee "vertaalstromingen" namelijk die geleid door de Japanners (Kenkyusha) en die geleid door de Engelsen (Nelson). Als we willen weten hoe een bepaald Japans woord zou moeten worden geschreven, dan is er zeker wat voor te zeggen daarover een Japanner aan het woord te laten.

Verder is het "technisch" niet correct om Kenpo te spellen met een "M" omdat "Mp" niet bestaat in de Japanse taal. In de geschreven Japanse taal moet de letter "M" altijd worden gevolgd door een klinker, dus a, e, i, o of u. Het is daardoor onmogelijk om in het Japans (niet in Hiragana en Katakana) "KeMpo" anders te schrijven dan "Kemupo".

De "N" daarentegen is de enige Nederlandstalige letter die niet vertegenwoordigd wordt door een lettergreep in het Japans en om het nog ingewikkelder te maken "Np" klinkt in de gesproken taal als "Mp" en wordt altijd gevolgd door een lettergreep, in ons geval door "Npo".

Hoewel het dus juist is om "N" te schrijven als onderdeel van een dubbele medeklinker zoals in Kenpo of Kendo, is het onmogelijk om in het Japans (niet in Hiragana en Katakana) "KeMpo" schrijven.

Een aanwijzing voor de houdbaarheid van bovenstaand betoog is het volgende. Het Japanse woord voor het gerecht "tenpura", dat in de Westerse wereld al zo lang gespeld wordt als "teMpura", is naar Japan teruggekeerd als een buitenlands woord waarvoor geen Kanji bestaan.

Men dient zich te realiseren dat de geschreven en gesproken Japanse taal enorm afwijkt van elke Westerse taal en dat het schrijven van Japanse woorden zoals "Kenpo" als "KeMpo" of "tenpura" als "teMpura" aan de basis ligt van de "KeMpo" versus "KeNpo" controverse. De juiste manier om deze woorden te spellen is vanzelfsprekend met hun oorspronkelijke Kanji. Daarmee komen we aan de kern van de zaak. Er bestaat geen Kanji voor "KeMpo"!

Zoals hiervoor bij de betekenis al werd vermeld is "ken" niet het gebruikelijke woord voor "vuist", maar meer het woord Kobushi. Ken is de wijze waarop de Kanji Kobushi wordt uitgesproken in combinatie met de Kanji voor Ho (Po), waardoor Kenpo ontstaat. Er bestaat echter wel een Kanji die wordt uitgesproken als "Ken".

Deze Kanji die uitgesproken wordt als "ken" betekent ook wet of regelgeving.
Wanneer gecombineerd met de Kanji voor wet of methode, wordt het woord uitgesproken als Kenpo en betekent de Japanse grondwet.
Daarom, als twee woorden het zelfde worden uitgesproken, maar een andere betekenis hebben, dan is er sprake van andere Kanji.
Wanneer geschreven in het Nederlands, hebben beide woorden de spelling KeNpo, maar worden uitgesproken als KeMpo.
In het geval van het woord Kenpo dat Grondwet betekent is volkomen duidelijk dat dit met een N moet worden geschreven en niet met een M. Het betreft immers een samenvoeging van de woorden Ken en Po. Over de spelling van het woord Ken bestaat voor zover bekend geen discussie. Het zou vervolgens erg vreemd zijn om het woord Ken dat op zichzelf volgens alle partijen met een N wordt gespeld, in een samenvoeging plotsklaps met een M te gaan schrijven. Voorts valt deze redenering door te trekken naar het woord Kenpo dat vuistwet betekent omdat ook alle partijen (voor zover bekend) het er over eens zijn dat beide woorden Kenpo gelijk worden uitgesproken en getranslitereerd.
Hiragana en Katakana
Er zijn ook Japanse woorden waarvoor geen Kanji bestaan. Deze worden geschreven in hiragana, dat bestaat uit 46 cursief geschreven tekens die de fonetische klanken van de Japanse taal weergeven. Hoewel het zelden wordt gedaan, kunnen alle Kanji in hiragana geschreven worden. Het is echter onmogelijk om "KeMpo" in hiragana te schrijven omdat er geen manier is om Mp aan te geven. Het woord moet dus geschreven worden als "KeNpo".
Hoewel het niet onjuist is om woorden als Kenpo in hiragana te schrijven, is het niet gebruikelijk, omdat het dan onmogelijk is om vast te stellen of Kenpo dan "Grondwet" of "Vuistmethode" zou betekenen.
De hiragana voor Kenpo zou dan zijn zoals hiernaast te zien is en, nogmaals, dit zou het geschreven woord "KeNpo" in de Nederlandse taal zijn, maar de klank hebben van de hiragana, dat uitgesproken wordt als KeMpo.
Buitenlandse woorden worden nooit in hiragana geschreven. Zij hebben hun eigen speciale taal, katakana, en Japanse woorden worden nooit in katakana geschreven. Kenpo als Japans woord en een woord dat in Kanji geschreven kan worden zou nooit geschreven worden in katakana.
Echter in gesproken taal klinkt "KeNpo" als "KeMpo". De Japanners begrijpen dit en hebben er geen probleem mee een woord anders te spellen dan het klinkt. Westerlingen daarentegen begrijpen vaak niet dat er Japanse taalregels zijn voor dubbele medeklinkers.
Omdat er geen woord is met de spelling "KeMpo" in het Japans, zou "KeMpo" een vreemd woord zijn en in katakana geschreven worden als hiernaast, dat nog steeds gespeld wordt als "KeNpo", maar de Japanners begrijpen nu dat het woord uitgesproken moet worden als "KeMpo".

Kortom "KeMpo" wordt niet gerepresenteerd door deze Kanji, omdat de Kanji de altijd zullen worden gelezen als "KeNpo", maar uitgesproken als "KeMpo".

Echter voor hen die erop staan dat "KeMpo" de manier is waarop de Japanse spelling zou moeten luiden, zouden de katakana geschreven moeten worden als hiernaast dat fonetisch wordt uitgesproken als "kemupo".

Conclusie

Uit het voorgaande mag blijken dat wij vinden dat Kenpo met een N geschreven moet worden, en niet met een M. Vast staat dat het een Japans woord is dat "Weg van de vuist" betekent. Uiteraard is het aan een ieder om zelf te bepalen hoe hij of zij het woord Kenpo wil schrijven. De inhoud van het woord is immers waar het om draait.

Oorspronkelijke tekst geschreven door: Hans Hesselmann
Bewerkt en aangevuld door: Marcel de Jong
Bronnen: www.condensedchina.com, www.japan-guide.com